Wat is Buurt Informatie Plein

Het Buurt Informatie Plein is een zgn. burgerinitiatief. Wat wil zeggen dat het niet is opgelegd door bijv. de gemeente, de provincie of het rijk.

Het burgerinitiatief, Buurt Informatie Plein, hoeft ook geen verantwoording af te leggen aan welke organisatie, of instantie dan ook.

 

Waarom dit burgerinitiatief?

Door alle veranderingen die er gaande zijn in de maatschappij raken veel burgers, en met name de ouderen en zwakkeren, het spoor bijster. Ze weten niet meer waar ze naartoe moeten met hun vragen. Deze signalen zijn door verschillende mensen uit de gemeente opgepakt om te gaan kijken hoe dat eenvoudiger kan.

Bij deze groep is het idee gaan borrelen hoe kunnen we een eenvoudiger systeem maken waar iedereen zo naar binnen kan stappen en daar hun vragen neerleggen.

In 2014 is Kwartier zorg & welzijn hierover benaderd of er hulp kon komen van het sociaal team west om ons te helpen hier een duidelijk vervolg aan te geven.

Om een burgerinitiatief, Buurt Informatie Plein, te gaan starten moet er het nodige worden gedaan. Maar wat allemaal?

 

Om een aantal te noemen:

Wie gaan dit doen?

 • Vrijwilligers uit de wijken

 

Hoe komen we aan deze vrijwilligers om het werk te doen?

 

Waar moeten deze vrijwilligers aan voldoen?

Wij vinden het belangrijk dat de vrijwilligers betrokken zijn bij de wijken Gorecht en Spoorstraat-Kieldiep;

 • sociaal zijn,
 • de wijken en de inwoners kennen,
 • liefst ook weten wat er in de wijk speelt,
 • waar behoeft aan is in de wijken;
 • bereidt zijn om trainingen te volgen (is een mooie toevoeging op de cv);
 • bereidt zijn om volgens een rooster mee te helpen tijdens de inloopuren van het Buurt Informatie Plein (geen spreekuren)

 

Waarin moeten ze dan getraind worden?

 • Onder andere: gesprekstechnieken,
 • hoe gaan we een gesprek beginnen,
 • artikelen schrijven voor advertenties, of de Regiokrant, enz. met betrekking op het Buurt Informatie Plein.

 

Hoe gaan we deze informatie geven?

 • Dat was een lastige vraag. Is binnen de groep van het Buurt Informatie Plein veel over gepraat. Ze hebben zelf flyers en folders ontwikkeld, maar nooit een echt goed product. Om een duidelijke folder te ontwikkelen, incl. een eigen huisstijl (logo, ontwerp website, affiches, folders, enz.), is Kaspcreations gevraagd om hierover mee te denken. U kunt de folder hier downloaden.

 

Is er een vaste plaats waar we deze hulp en informatie kunnen bieden?Uiteindelijk zijn er twee locaties gevonden:

 • ’t Hoogholt aan de Donker Curtiusstraat, in de bestuurskamer
 • Wijkcentrum SpoKie Erasmusweg 2